Powrót do placówki od 22.05.2020r.

List do Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące podczas epidemii:

  1. Procedura nr 1 Rodzice
  2. Procedura nr 2 Nauczyciele i pomoc nauczyciela
  3. Procedura nr 3 Dostarczanie posiłków
  4. Procedura nr 4 Wydawanie posiłków
  5. Procedura nr 5 Pomoc kuchenna
  6. Procedura nr 6 Woźna
  7. Procedura nr 7 Administracja
  8. Procedura nr 8 Dozorca
  9. Procedura nr 9 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

Załącznik do procedury

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Powrót do przedszkola dopiero 21 maja 2020 r.

Drodzy Rodzice, udostępniamy Wam informacje od Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego dotyczącej otwarcia placówek przedszkolnych i żłobków.

FB Jarosław Chodorski

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
Po konsultacjach z Dyrektorami oraz specjalistami z zakresu epidemiologii, podjąłem decyzję o czasowym wstrzymaniu otwarcia przedszkoli w naszej Gminie do 21 maja 2020 r. Okres inkubacji dla COVID-19 (czyli czas od zarażenia do wystąpienia pierwszych objawów) wynosi od 2 do 14 dni. Oznacza to, iż istnieje szansa, że około 20 maja będą już dostępne miarodajne dane statystyczne odnośnie następstw otwarcia tych placówek na terenie naszego Kraju, które postanowiły wznowić działanie od 6 maja bieżącego roku. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Nadrzędną wartością wszystkich podejmowanych przeze mnie decyzji jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. Pozdrawiam Państwa serdecznie, bądźcie zdrowi!

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Rekrutacja

Na naszej stronie umieszczone są już listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do naszego przedszkola
na rok szkolny 2020/2021:)
Zamieszczamy bezpośredni link Rekrutacja do przedszkola

Rodziców dzieci przyjętych, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że już wkrótce podamy termin zebrania organizacyjnego.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, w terminie po 15 maja 2020 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej
(i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.

Nasze Przedszkole :) Więcej...