Opłaty

Rachunki bankowe do uiszczania:

  • opłat za pobyt (nie dotyczy rocznika 2012)     10 8013 1016 2002 0011 8255 0001
  • opłat za żywienie     53 8013 1016 2002 0011 8255 0003