Gr. VII Biedronki


Wychowawcy grupy

 • Anna Przygoda
 • Marta Wojtowicz
 • Aleksandra Rębecka

adres e- mail: biedronki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TEMAT KOMPLEKSOWY: MIESZKAM W POLSCE

 1. Budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny
 2. Budzenie szacunku do symboli narodowych
 3. Utrwalenie wizerunku flagi i godła
 4. Poszerzenie wiadomości dotyczących ojczyzny
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY POŻYTECZNE ZAWODY

 1. Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery „k”, „K”
 2. Tworzenie więzi ze środowiskiem poprzez poznanie najbliższego otoczenia
 3. Poznanie zawodu strażaka, policjanta oraz lekarza
 4. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych

TEMAT KOMPLEKSOWY: RUCH TU WIELKI, DŹIWIĘKÓW  MOC, Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC

 1. Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery „g”, „G”
 2. Rozwijanie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody
 3. Utrwalenie nazw zwierząt zamieszkujących wiosenną łąkę
 4. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania elementów zbioru;

TEMAT KOMPLEKSOWY: NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 1. Utrwalanie nazw zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
 2. Rozwijanie wiadomości na temat korzyści płynących z hodowli zwierząt
 3. Poznawanie znaku dodawania
 4. Wdrażanie do poszanowania dla zwierząt, utrwalanie sposobów dbania o nie
 5. Podejmowanie prób czytania