Gr. V Misie


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl



ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień I.   Dzień Dziecka
Tydzień II.  Świat owadów
Tydzień III. Uroki lata
Tydzień IV. Wakacje tuż-tuż

Zadania:

 • Poznanie zapisu graficznego liter G, H.
 • Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów i dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat.
 • Opowiadanie historyjek, z zachowaniem właściwej kolejności zdarzeń.
 • Poznanie kształtu liczby 10. co to jest liczba dwucyfrowa.
 • Przeliczanie elementów i porównywanie ich liczby w zbiorach.
 • Stosowanie liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie myślenia logicznego (grupowanie pasujących do siebie elementów, układanie i rozwiązywanie zagadek).
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Określanie kierunków w przestrzeni.
 • Wypowiadanie się na bliskie dziecku tematy.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi żyjącymi na innych kontynentach.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrody
 • Poznanie świata owadów – ich nazw i wyglądu. Poznanie cyklu rozwojowego motyla
 • Poznanie zawodu związanego z pszczołami ( pszczelarz).
 • Utrwalenie znajomości następstwa pór roku i zjawisk charakterystycznych dla lata
 • Rozpoznawanie pogody i warunków atmosferycznych charakterystycznych dla lata
 • Poznanie sposobu zachowania się podczas burzy.
 • Poznanie zjawiska powstawania tęczy.
 • Utrwalanie wiedzy na temat roślin typowych dla lata.
 • Nazywanie różnych środków transportu.
 • Wskazanie na mapie Polski popularnych miejsc wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora)
 • Poznanie zawodów regionalnych (baca, rybak, marynarz)
 • Rozumienie potrzeby dbania o swoje bezpieczeństwo szczególnie na wakacjach.
 • Wykonanie prac plastyczno-technicznych (lepienie z plasteliny, rzeźbienie z piasku, wyklejanie, kolorowanie).
 • Śpiewanie piosenek i muzykowanie razem z innymi dziećmi.