Gr. II Motylki


Wychowawcy grupy

 • Małgorzata Madeńska
 • Anna Maruszewska

adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Dary jesieni na talerzu

 1. Nazywanie wybranych warzyw: marchewka, pomidor, sałata, ogórek
 2. Wypowiadanie się na temat zaobserwowanych zmian w przyrodzie
 3. Rozwijanie spostrzegawczości
 4. Poznawanie określeń: duży, mały
 5. Rozwijanie sprawności manualnych

Ruch to zdrowie

 1. Zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie
 2. Zapoznanie dzieci z pracą lekarza
 3. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 4. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami ubiorów sportowych
 5. Kształcenie umiejętności ilustrowania treści piosenki z grą na instrumentach

Koperty pana listonosza

 1. Poznanie zawodu listonosza
 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów
 3. Uwrażliwienie na sygnały dźwiękowe oraz ruchowe
 4. Doskonalenie umiejętności liczenia
 5. Zachęcanie do wspólnego śpiewania

Co z czego otrzymujemy

 1. Poznanie zwodu kucharza
 2. Poznanie etapów otrzymywania chleba
 3. Poznanie właściwości masy solnej, dzielenie jej na części
 4. Rozwijanie sprawności manualnych

Jak jeż przygotowuje się do zimy

 1. Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
 2. Rozwijanie sprawności manualnej
 3. Kształtowanie umiejętności łączenia muzyki z ruchem
 4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji
 5. Zachęcanie do wspólnego śpiewania