Gr. II Motylki


Wychowawcy grupy

 • Małgorzata Madeńska
 • Aleksandra Rębecka

adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I –  PĘDZEL I FARBY TO JEGO SKARBY

 1. Poznanie zawodu malarza
 2. Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez usprawnianie mlej motoryki
 3. Wdrażanie do prawidłowego trzymania narzędzi pisarskich
 4. Zachęcanie do zabaw badawczych

TYDZIEŃ II – WIELKANOC

 1. Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy
 2. Zapoznanie ze zwyczajem zdobienia pisanek
 3. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 4. Rozwijanie sprawności manualnej
 5. Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

TYDZIEŃ III – PRACA ROLNIKA

 1. Poznanie zawodu rolnika
 2. Rozwijanie sprawności ruchowej
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia oraz tworzenia i porównywania zbiorów
 4. Nabywanie umiejętności dostrzegania różnic na obrazkach
 5. Rozwijanie mowy oraz poprzez zachęcanie do swobodnych wypowiedzi
 6. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

TYDZIEŃ IV –  DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 1. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
 2. Rozwijanie właściwego stosunku do środowiska
 3. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
 4. Nabywanie umiejętności wyszukiwania informacji w książkach
 5. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 6. Rozwijanie sprawności manualnej

TYDZIEŃ V – TAEMNICE KSIĄŻEK

 1. Wzbogacanie zasobu słownictwa
 2. Rozwijanie logicznego myślenia i mowy
 3. Rozwijanie twórczej aktywności muzyczno – ruchowej
 4. Doskonalenie umiejętności pracy w małych zespołach
 5. Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej
 6. Poznanie sposobu powstawania papieru za pomocom przeprowadzonych doświadczeń