Gr. II Motylki


Wychowawcy grupy

 • Małgorzata Madeńska
 • Anna Maruszewska

adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień I Co można robić zimą?

 • Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu zimą z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zachęcanie do wypowiedzi
 • Kształtowanie percepcji słuchowej, wzrokowej  i koncentracji uwagi
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody zimą
 • Utrwalenie pojęć matematycznych: mały, średni, duży, oraz umiejętności liczenia w zakresie  trzech i większym
 • Nabywanie umiejętności łączenia przedmiotów w sensowny sposób

Tydzień II Zwierzęta zimą

 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt leśnych w okresie zimowym
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa
 • Wdrażanie do poprawnego i logicznego budowania wypowiedzi na zadane pytanie
 • Poznanie sposobów pomocy zwierzętom leśnym w przetrwaniu zimy
 • Utrwalanie nazw i wyglądu niektórych zwierząt leśnych
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci i myślenia

Tydzień III Kochani Dziadkowie

 • Budzenie uczucia szacunku dla osób starszych oraz najbliższych członków rodziny
 • Doskonalenie  umiejętności uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: ,,długi’’, ,,krótki’’
 • Nabywanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbioru
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole
 • Rozwijanie zdolności manualnych

Tydzień IV Złotowłosa i trzy misie

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania
 • Rozwijanie mowy, pamięci i wyobraźni
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się symbolami
 • Wyrabianie umiejętności wchodzenia w role oraz współdziałania podczas odgrywania scenek