Gr. VI Sówki

 

wych. Madeńska Małgorzata, Wróblewska Katarzyna

adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień I Dzieci prawa-ważna sprawa

 • Poznanie i omówienie praw dzieci
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci 
 • Kształtowanie empatii i tolerancji dla osób o odmiennych poglądach i kulturze
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej, słuchowej i wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności  dodawania i odejmowania
 • Nabywanie umiejętności klasyfikowania według samodzielnie  ustalonego kryterium
 • Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych w życiu codziennym

Tydzień II W świecie dzikich zwierząt

 • Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata 
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego 
 • Uwrażliwianie na różnorodność barw podczas tworzenia pracy plastycznej 
 • Utrwalanie zapisu matematycznego z wykorzystaniem znaków i cyfr 
 • Rozwijanie wyobraźni oraz  umiejętności operowania głosem podczas zabaw teatralnych

Tydzień III W przestrzeni kosmicznej 

 • Zapoznanie z postacią wielkiego, polskiego astronoma M. Kopernika
 • Wzbogacanie wiadomości na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania z zastosowaniem liczmanów 
 • Kształtowanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci
 • Rozwijanie płynności ruchów przy muzyce
 • Poznanie znaczenia niektórych przysłów ludowych i obrzędów związanych z pierwszym dniem lata

Tydzień IV Wakacyjne plany

 • Poznanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu podczas wakacji
 • Przyswajanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji i nie tylko
 • Rozmowy na temat ciekawych zakątków naszego kraju oraz poznanie ich położenia na mapie
 • Utrwalanie zasad kulturalnego wypoczynku
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania podczas wykonywania pracy plastycznej ,,Na słonecznej plaży’’
 • Wdrażanie do układania działań matematycznych do przedstawionych sytuacji
 • Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby i innych obiektów