Gr. II Motylki


Wychowawcy grupy

 • Małgorzata Madeńska
 • Aleksandra Rębecka

adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I DZIEŃ DZIECKA 

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • Poszerzanie wiadomości na temat życia w innych krajach, warunków życia i zwyczajów
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji
 • Budzenie szacunku do siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości
 • Poznanie podstawowych praw dziecka oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie
 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka

TYDZIEŃ II ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE 

 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców
 • Poszerzenie wiedzy na temat papug
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Doskonalenie małej motoryki

 TYDZIEŃ III LATO

 • Doskonalenie ekspresji twórczej
 • Poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie
 • Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Doskonalenie nazw kolorów

TYDZIEŃ IV WAKACJE

 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Doskonalenie uważnego słuchania
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • Doskonalenie grafomotoryki