Gr. I Liski


Wychowawcy grupy

 • Marzena Szulant
 • Jolanta Smolińska

adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Zwierzęta na wsi:

 •  poznanie życia zwierząt mieszkających na wsi,
 • poznanie pracy gospodarza- hodowcy zwierząt,
 • poznanie korzyści płynących z hodowli zwierząt,
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt,
 • nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech.

Wkrótce Wielkanoc:

 •  poznawanie świątecznych zwyczajów wielkanocnych, (malowanie jajek, wypieki świąteczne, śmigus-dyngus), 
 • obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu ,
 • budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych,
 • kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo.

  Ptaszki do nas powróciły:

 •  rozpoznawanie charakterystycznych oznak wiosny: cieplejsze temperatury, pierwsze kwiaty, przylatujące ptaki itd.,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków,
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosów ptaków,
 • gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków w okresie wiosny.

 Książki i książeczki

 • rozwijanie zainteresowania książkami,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • zapoznanie z budową książki: okładka, strony, ilustracja,
 • rozumienie pojęć „wysoko”, „nisko”,
 • porównywanie grubości i wielkości książek z użyciem określeń: „gruba”, „cienka”, „krótki”, „mała”, „duża”.

 Moja wieś –moja Polska

 •  kształtowanie przynależności narodowej i uczucia przywiązania do Ojczyzny,
 • utrwalenie symboli narodowych: godło, flaga, hymn,
 • utrwalenie pojęć: moja wieś, moja Polska,    
 • utrwalenie figur geometrycznych.