Gr. I Liski


Wychowawcy grupy

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka
 • Jolanta Smolińska

adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

WARZYWNE CUDA 

 • poznanie wyglądu i nazw warzyw,
 • rozwijanie zmysłu dotyku i węchu podczas zabaw z warzywami,
 • przekonanie dzieci o walorach zdrowotnych warzyw,
 • kształtowanie umiejętności stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: przed, na, nad, za, wysoko, nisko,
 • rozwijanie motoryki małej podczas stemplowania, malowania z wykorzystaniem warzyw,
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego podczas zabaw rytmicznych przy muzyce,
 • utrwalenie barw podstawowych.

 JESIENNE SPOTKANIA W PARKU I W LESIE

 • dostrzeganie zmian zachodzących w krajobrazie jesiennym,
 • słuchanie głosów ptaków, szmerów,
 • określanie wyglądu liści poprzez oglądanie ich przez lupę, zwrócenie uwagi na wielkość i zabarwienie liści,
 • wdrażanie do poprawnego chodzenia w parach podczas spaceru,
 • wdrażanie do uważnego słuchania krótkich tekstów literackich,
 • kształtowanie umiejętności rytmicznego poruszanie się przy muzyce,
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego, wygrywanie rytmu na bębenku i marakasach,
 • dostrzeganie prostych rytmów ułożonych z darów jesieni.

  PROJEKT BADAWCZY- „MARCHEWKA”

 • tworzenie kolekcji marchewek,
 • segregowanie marchewek wg wielkości, kształtu,
 • poznawanie sposobu uprawy marchewki,
 • doskonalenie umiejętności opowiadania własnych historii na temat marchewki,
 • rozwijanie motoryki małej podczas lepienia z masy solnej,
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań na podany temat;
 • poznanie wykorzystania marchewki w kuchni (soki, ciasto, surówka itp.).
 • czerpanie radości z prowadzonych badań.

LEŚNE ZWIERZĘTA 

 • poznanie środowiska leśnego, jego mieszkańców i ich zwyczajów,
 • wymienianie cech wyglądu poszczególnych zwierząt (wiewiórka, jeż, zając, sarna itp.),
 • doskonalenie zmysłu słuchu poprzez rozpoznawanie odgłosów z otoczenia,
 • doskonalenie motoryki małej poprzez toczenie kulek z plasteliny
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego podczas zabaw rytmicznych przy muzyce,
 • usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne.

 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

 • kształtowanie nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych,
 • uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia,
 • rozwijanie zainteresowania sportem,
 • kształcenie sprawności motorycznej.