Gr. I Liski


Wychowawcy grupy

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka
 • Jolanta Smolińska

adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Ubieramy się stosownie do pogody

 •  Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Nazywanie poszczególnych elementów garderoby, dopasowywanie ich do odpowiednich części ciała.
 • Poznanie przyczyny przeziębienia, będącego skutkiem niedostosowania ubioru do temperatury i warunków pogodowych.
 • Rozbudzanie świadomości własnego ciała, zachęcanie do samodzielności w trakcie ubierania się.
 • Wspólne śpiewanie piosenek, reagowanie na rytm, nastrój.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo –ruchowej .

Co przynosi zima ?

 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich.
 • Zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu.
 • Rozwijanie inwencji twórczej podczas zabaw prowadzonych technikami twórczymi,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss.
 • Rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych podczas zabaw prowadzonych metodą Dobrego Startu.

Choinka lasem pachnąca

 • Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami.
 • Wspólne ubieranie choinki.
 • Śpiewnie kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja.                                               

Spotkanie przy wigilijnym stole

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • Kształtowanie umiejętności słuchania tekstów literackich,
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej poprzez malowanie farbami, rysowanie, naklejanie.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich.
 • Tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Nadchodzi Nowy Rok

 • Utrwalenie pór roku oraz kolorów kojarzących się z nimi.
 • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi wraz z nowymi porami roku.
 • Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów  według jednej lub większej liczby cech (wielkości, koloru).
 • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka.