Gr. I Liski


Wychowawcy grupy

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka
 • Jolanta Smolińska

adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Co robić, kiedy jest nam nudno?

 • zachęcanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie do formułowania uogólnień typu: to do tego pasuje, te przedmioty są podobne, a te są inne,
 • kształtowanie umiejętności liczenia przedmiotów w zakresie trzech i więcej,
 • pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw ruchowych, rytmicznych i plastycznych.                                         

Moje i Twoje bajki

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie zainteresowania bajką,
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne i dźwiękonaśladowcze,
 • dostrzeganie regularności typu: dzień i noc,
 • rozwijanie zdolności do skupiania się na tym, co się powtarza,
 • rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych i motorycznych,
 • pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw ruchowych, rytmicznych i plastycznych.

 Kocham Babcię i Dziadka

 • wzmacnianie przywiązania do najbliższej rodziny,
 • zachęcanie do niesienia pomocy osobom starszym,
 • kształtowanie umiejętności określania emocji w stosunku do Babci i Dziadka,
 • kształtowanie umiejętności kontynuowania prostych rytmów,
 • przekładanie rytmu na układ rytmiczny (klaśnij, tupnij…),
 • uczenie się prostych form tanecznych.
 • utrwalanie znajomości schematu ciała, próby rysowania postaci człowieka, wdrażanie do poprawnego używania określeń:  dwie ręce, nogi; dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos;

Jesteśmy samodzielni w kuchni

 • poznanie pracy kucharki,
 • uświadomienie znaczenia właściwego zachowania przy stole,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowywania kanapek,
 • zachęcania do zjadania zdrowych produktów,
 • zwrócenie uwagi na zachowanie higieny podczas przygotowywania posiłków,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich przeznaczenia.