Gr. I Liski


Wychowawcy grupy

 • Marzena Szulant
 • Jolanta Smolińska

adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

 Świętujemy Dzień Dziecka

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry,
 • budzenie zainteresowań własnym świętem.                                                 

Zwierzęta egzotyczne:

 •  zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi (słoń, lew, żyrafa, zebra) ich wyglądem, sposobem poruszania, odżywiania, warunkami klimatycznymi, w których żyją,
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy,
 • rozwijanie zainteresowań plastyczno-konstrukcyjnych: wyrażanie własnych emocji w różnej formie.

Co kryje się w morskich głębinach:

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poznanie zwierząt i roślinności z głębi morza,
 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody- ocean.

Lato, Lato co ty na to:

 • poznawanie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych typowych dla lata,
 • poznanie nazw kilku owoców(truskawki, poziomki, czereśnie),
 • zwrócenie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek.