Gr. IV Żuczki


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Piotrowska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: zuczki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TYDZIEŃ I: DBAMY O PRZYRODĘ

 • kształtowanie postawy proekologicznej;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie zdolności twórczych;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i małej motoryki;
 • zachęcanie do uprawy roślin i ochrony przyrody;
 • poznawanie pracy Ekologa;
 • rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;

TYDZIEŃ DRUGI: ŁĄKA W MAJU

 • poznawanie wybranych owadów i zwierząt w ich naturalnym środowisku;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • zwrócenie uwagi na piękno i różnorodność wiosennego krajobrazu;
 • poznawanie pracy Pszczelarza;
 • poznawanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt i owadów; słuchanie ciekawostek na ich temat;
 • wyjaśnienie pojęć: rośliny chronione; zwierzęta pod ochroną;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci; poszerzanie słownictwa;
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowej i spostrzegawczości;
 • rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem;
 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt żyjących na wsi;

TYDZIEŃ TRZECI: WIOSNA NA WSI

 • poznawanie pracy Rolnika;
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalenie umiejętności rachunkowych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnych;

TYDZIEŃ CZWARTY: ŚWIĘTO RODZICÓW

 • wzmacnianie więzi w rodzinie;
 • przybliżenie dzieciom postaci mamy i taty;
 • poznawanie zawodów rodziców;
 • zwrócenie uwagi na ich wysiłek w codzienne prace domowe;
 • uświadomienie dzieciom roli rodziców w rodzinie;
 • poznawanie sposobów wyrażania szacunku i okazywania miłości najbliższym członkom rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;