Gr. II Żuczki

 

wych. Piotrowska Katarzyna, Smolińska Jolanta,
pomoc nauczyciela Anna Piekarzewska

adres e-mail: zuczki@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TYDZIEŃ I: JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
 • rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością;
 • rozpoznawanie symboli narodowych(godło, hymn, flaga),
 • poznawanie krajobrazów Polski;
 • poznawanie legend związanych z Polską i stolicą Warszawą;
 • uświadomienie, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej,

TYDZIEŃ DRUGI: WIOSENNA ŁĄKA

 • poznawanie wybranych owadów i zwierząt w ich naturalnym środowisku;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • zwrócenie uwagi na piękno i różnorodność wiosennego krajobrazu;
 • poznawanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt i owadów; słuchanie ciekawostek na ich temat;
 • wyjaśnienie pojęć: rośliny chronione; zwierzęta pod ochroną;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci; poszerzanie słownictwa;
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowej i spostrzegawczości;
 • rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem;

TYDZIEŃ TRZECI: WIOSNA NA WSI

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt żyjących na wsi;
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie trzech;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnych;


TYDZIEŃ CZWARTY: MOI RODZICE

 • wzmacnianie więzi w rodzinie;
 • przybliżenie dzieciom postaci mamy i taty;
 • zwrócenie uwagi na ich wysiłek w codzienne prace domowe;
 • uświadomienie dzieciom roli rodziców w rodzinie;
 • poznawanie sposobów wyrażania szacunku i okazywania miłości najbliższym członkom rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;