Gr. IV Żuczki


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Piotrowska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: zuczki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I: ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY

 • Poznawanie wiadomości z życia zwierząt egzotycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych w ich naturalnym środowisku.
 • Rozwijanie postawy badawczej, wyobraźni przestrzennej i kreatywności.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo –ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalenie znajomości figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i reakcji na zmianę dynamiki.

TYDZIEŃ II:  WIELKANOC 

 • Wzmacnianie więzi w rodzinie. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętem Wielkanocy.
 • Poznawanie zasad życia w zgodzie z przyrodą.
 • Zapoznanie z tradycją malowania pisanek, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci.
 • Wypowiadanie się na temat tradycji malowania pisanek.
 • Poznawanie nazw przysmaków wielkanocnych.
 • Określanie kierunków ruchu, rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Kojarzenie ilustracji z opisem słownym.                                                                  

TYDZIEŃ III: ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW     

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt mieszkających w lesie i na polu.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa, pogłębianie wiedzy dotyczącej zwierząt i ich środowiska naturalnego.
 • Wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki.
 • Rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie motoryki małej.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy fizycznej.                                                                                             

TYDZIEŃ IV:  WIOSENNE POWROTY

 • Poznawanie charakterystycznych cech nadchodzącej nowej pory roku – wiosny.
 • Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych ptaków, poznawanie roślin chronionych.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów wiosennych.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących w życiu małych zwierząt.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej.

TYDZIEŃ V: MOJA OJCZYZNA       

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Poznawanie tradycji obchodzenia świąt państwowych.
 • Utrwalenie znajomości symboli narodowych.
 • Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc Warszawy.
 • Poznawanie legend związanych z historią naszej Ojczyzny.