Gr. III Jeżyki


Wychowawcy grupy

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Joanna Wróblewska

adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Projekt badawczy jabłka.
 2. Chodzi listonosz tu i tam.
 3. Jesienią w lesie.
 4. Przygotowania do zimy.

Zadania:

 • poznanie budowy i właściwości jabłka;
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi;
 • współpraca i zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych;
 • zapoznanie z instytucją poczty i pracy listonosza;
 • utrwalenie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym;
 • zapoznanie dzieci z lasem, jego wyglądem oraz jego mieszkańcami;
 • poznanie specyfiki zawodu leśniczego;
 • zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi – jeden, dwa, trzy, cztery;
 • posługiwanie się określeniami : pod, na, obok , za;
 • zachęcanie do tworzenia pracy plastycznej- tworzenie kompozycji z przygotowanych przez nauczyciela elementów;
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • doskonalenie sprawności motorycznej podczas zabaw muzycznych i ruchowych;
 • stwarzanie okazji do zabaw przy muzyce;