Gr. I Jeżyki

 

wych. Monika Kraśniewicz Korzeniewska, Joanna Wróblewska
pomoc nauczyciela Dorota Bieńkowska

adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. Dzieci z różnych stron świata.
 2. Co jeździ? Co pływa? Co lata?
 3. Nadchodzi lato.
 4. Czekamy na wakacje.

Zadania:

 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata; wzbogacanie wiadomości na temat ich życia;
 • kształcenie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków transportu;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
 • zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji;
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji;
 • uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw;
 • kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;
 • rozwijanie pamięci i poczucia rytmu w tracie zabaw muzyczno- ruchowych;
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.