Gr. III Jeżyki


Wychowawcy grupy

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Joanna Wróblewska

adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

1. POLSKA- MOJA OJCZYZNA

 • odczuwanie tożsamości narodowej
 • rozpoznawanie symboli narodowych
 • znajomość hymnu narodowego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

2. PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA.

 • wzbogacanie słownika o wyrazy określające deszcz i wiatr
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na podany temat
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kap, stuku–puku, hopsa, plusk, plask
 • rozumienie znaczenia kolorów chmur (zapowiedź pogody).
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu, kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę

3. Urządzenia elektryczne.

 • poznanie urządzeń elektrycznych.
 • poznawanie w sposób bezpośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • codzienny kontakt dzieci z techniką
 • uczestniczenie dzieci w zabawach konstrukcyjnych

4.  Projekt badawczy – Książka

 • rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki
 • nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 • wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania