Gr. III Jeżyki


Wychowawcy grupy

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Joanna Wróblewska

adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Zbliżają się Święta Wielkanocne.
 3. Moje zdrowie.
 4. Polska to mój dom.
 5. Moja miejscowość mój region.

Zadania:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski;
 • wzbogacenie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i ich upierzenie;
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej;
 • doskonalenie aparatu mowy;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • poznanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą;
 • zapoznanie się z zawodami lekarza, pielęgniarki, stomatologa;
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta;
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce;
 • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych;
 • kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska;
 • budzenie przywiązania do swojego kraju;
 • uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;
 • rozwijanie pamięci i poczucia rytmu w tracie zabaw muzyczno- ruchowych;
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.