Powrót do placówki od 22.05.2020r.


W związku z ukazaniem się drugiej aktualizacji wytycznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia  link do zaktualizowanych wytycznych:
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie

 


List do Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Procedury Przedszkola Gminnego w Chotomowie obowiązujące podczas epidemii:

  1. Procedura nr 1 Rodzice
  2. Procedura nr 2 Nauczyciele i pomoc nauczyciela
  3. Procedura nr 3 Dostarczanie posiłków
  4. Procedura nr 4 Wydawanie posiłków
  5. Procedura nr 5 Pomoc kuchenna
  6. Procedura nr 6 Woźna
  7. Procedura nr 7 Administracja
  8. Procedura nr 8 Dozorca
  9. Procedura nr 9 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

Załącznik do procedury