Wyniki rekrutacji 2020/2021


Lista dzieci przyjętych rok szkolny 2020-2021
Lista dzieci nieprzyjętych rok szkolny 2020-2021


Lista dzieci zakwalifikowanych na rok przedszkolny 2020-2021
Lista dzieci niezakwalifikowanych w rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Dokumenty do pobrania:

UWAGA!

W terminie 17 – 21 kwietnia 2020 roku rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik do pobrania). Uzupełniony i podpisany załącznik należy przesłać drogą mailową na adres: wicedyrektor@przedszkolechotomow.pl lub sekretariat@przedszkolechotomow.pl .

Potwierdzenie woli składamy tylko w jednym przedszkolu.

Niezłożenie potwierdzenia do dnia 21 kwietnia 2020 r. skutkuje skreśleniem z listy.

 

Informacja w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, w terminie po 15 maja 2020 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej (i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Jabłonna

tel.+48 22 767 73 46