Zgłaszanie nieobecności dziecka


Zgłaszanie nieobecności dziecka prosimy kierować do Sekretariatu maksymalnie do godz. 7:30 w dniu jego absencji w Przedszkolu. Wiedza ta niezbędna jest do zamówienia odpowiedniej ilości posiłków dla dzieci w danym dniu.

Nie zgłoszenie nieobecności dziecka spowoduje naliczenie opłaty za żywienie w tym dniu.

Mogą Państwo  poinformować  nas o absencji dziecka w Przedszkolu: telefonicznie: 22 772-20-02 i przez system i-Przedszkole.

Ważna jest również dla nas informacja, że dziecko spóźni się na zajęcia dydaktyczne – telefon do Sekretariatu warto wykonać do 9.00 w danym dniu.