Dyżur wakacyjny


Zmiana organizacji pracy przedszkola w wakacje 2020

 

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa, wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy placówki w lipcu i sierpniu 2020 r. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, Przedszkole Gminne w Chotomowie nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek. Organizacja tzw. dyżuru wakacyjnego w 2020 r., wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19. Przedszkole Gminne w Chotomowie w okresie wakacyjnym funkcjonować będzie z przerwą od 12 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. w ścisłym reżimie sanitarnym (na podstawie aktualnych wytycznych MEN, MZ, GIS), zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola.


Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie
Monika Bagińska