Zaktualizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z ukazaniem się drugiej aktualizacji wytycznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia  link do zaktualizowanych wytycznych:
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie

Nasze Przedszkole :)