Rekrutacja

Na naszej stronie umieszczone są już listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do naszego przedszkola
na rok szkolny 2020/2021:)
Zamieszczamy bezpośredni link Rekrutacja do przedszkola

Rodziców dzieci przyjętych, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że już wkrótce podamy termin zebrania organizacyjnego.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, w terminie po 15 maja 2020 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej
(i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.

Nasze Przedszkole :)