31 maj – Dzień Bez Papierosa

Z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa, który zawsze przypada 31 maja, w ramach programów profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy  wychowawcy grup: Misie, Żabki, Biedronki, Sówki i Jagódki przeprowadziły w tygodniu od 27.05.19r. do 31.05.2019r. ze swoimi dziećmi zajęcia, których tematy były związane ze Światowym Dniem Bez Papierosa. Wychowawcy przeprowadzili ze swoimi podopiecznymi pogadanki na temat negatywnych skutków palenia papierosów, które zawierały odpowiedzi na pytanie co to jest palenie bierne, że takie palenie szkodzi zdrowiu, i że dym papierosowy zawiera ogromne ilości substancji toksycznych. Uświadomiono dzieciom na zajęciach, na czym polega zachowanie asertywne. Podkreślono fakt, że palenie tytoniu szkodzi zdrowiu i nie wynika z niego nic dobrego. Dzieci w grupach wykonały  plakaty na temat negatywnych skutków palenia papierosów i palenia biernego oraz obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą m.in. negatywnych skutków palenia tytoniu, w tym palenia biernego. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców  w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zajęcia miały charakter warsztatowy. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na temat własnych obserwacji.  Szczególnie podobały im się te zajęcia, które dotyczyły ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych przy akompaniamencie

31 maja – Dzień Bez Papierosa
Nasze Przedszkole :)