Zaktualizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Zamieszczamy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia link do zaktualizowanych wytycznych: https://gis.gov.pl

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie

Nasze Przedszkole :) Więcej...