#GaszynChallenge

Dziękujemy firmie Awret Obsługa Informatyczna Firm za nominację do #GaszynChallenge 
My zaś sami nominujemy Kompleks Stacji Paliw, Delikatesów i Auto Myjnia FENIX, Bajkowy Dom Jabłonna oraz Przedszkole Gminne w Jabłonnie.

#GaszynChallenge

Dziękujemy firmie Awret Obsługa Informatyczna Firm za nominację do #GaszynChallenge :)My zaś sami nominujemy Kompleks Stacji Paliw, Delikatesów i Auto Myjnia FENIX, Bajkowy Dom Jabłonna oraz Przedszkole Gminne w Jabłonnie.Zasady są bardzo proste. Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować min. 3 osoby.Wpłaty należy dokonać na portalu siepomaga.https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie?fbclid=IwAR0VVmxUp5lBdYZtnpjpEPhwrFn9gDtF2cWAgrPtnOL6wu4l5w-R4nj50TI

Opublikowany przez Przedszkole Gminne w Chotomowie Wtorek, 7 lipca 2020

Zasady są bardzo proste. Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować min. 3 osoby.

Wpłaty należy dokonać na portalu siepomaga.
https://www.siepomaga.pl/

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Zaktualizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Zamieszczamy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia link do zaktualizowanych wytycznych: https://gis.gov.pl

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Tata Klaudii w podziękowaniu za wszystkie lata spędzone razem oraz za całe serce, które Panie z naszego przedszkola włożyły w edukację i wychowanie dzieci, napisał list pełen pięknych słów wraz z autorskim wierszem.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy 🙂
 
Nasze Przedszkole :) Więcej...

„Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

CEL GŁÓWNY:

do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K, 5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne
i infrastrukturę.

ZADANIA:

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

EFEKTY:

 • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 11.
 • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 195.
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie – 4.

GRUPY DOCELOWE:

 1. 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna,
 2. 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów,
 3. 195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
  • OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
  • OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.

Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Zaktualizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z ukazaniem się drugiej aktualizacji wytycznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie udostępnia  link do zaktualizowanych wytycznych:
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-

Dyrektor Monika Bagińska
Przedszkole Gminne w Chotomowie

Nasze Przedszkole :) Więcej...

Dzień Mamy 2020


Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego 
Samych słonecznych dni oraz wytrwałości w bycia Super Mamą 

,,(…) Mama jak dobra wróżka,
dobra wróżka z kopciuszka,
zawsze swemu maleństwu pomoże.
Zawsze dziecko wysłucha,
coś mu szepnie do ucha,
mama zawsze jest w dobrym humorze…”

Przeboje Pana Tik-Taka – Mama dobra wróżka YouTube

,,(…) Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam”

Śpiewające Brzdące – Jesteś mamo skarbem mym YouTube

Dzień Mamy
Nasze Przedszkole :) Więcej...

Zmiana organizacji pracy przedszkola w wakacje 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa, wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy placówki w lipcu i sierpniu 2020 r. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, Przedszkole Gminne w Chotomowie nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek. Organizacja tzw. dyżuru wakacyjnego w 2020 r., wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19. Przedszkole Gminne w Chotomowie w okresie wakacyjnym funkcjonować będzie z przerwą od 12 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. w ścisłym reżimie sanitarnym (na podstawie aktualnych wytycznych MEN, MZ, GIS), zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie

                                                                                   Monika Bagińska   

 

Nasze Przedszkole :) Więcej...